1295 Views |  1

Instalacija “PANORAMA VEKOVA “- Muzej Golubačke Trvđave

Očarane umetničkim delom koje može da krije samo lepi plavi Dunav, potrudile smo se da pronađemo umetnicu koja je ovo delo stvorila i zamolimo je da nam prenese iz ličnog iskustva ceo proces stvaranja istog 🙂

22773682_10155327344509355_1592440448_n

Instalacija “Panorama Vekova”

Po pozivu Iskre Maksimović, direktorke “Tvrđave Golubački grad” i Željke Milenković, autora projekta, prihvatila sam učešće u osmišljavanju scenografije muzeja pri Vizitorksom centru “Tvrđava Golubački grad” radi konkursa za projekat Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Izradila sam potrebne skice, predvidela potreban material i vreme izrade u trajanju od dva meseca. Stigao je pozitivan odgovor iz Ministarstva, time je projekat odobren, nakon čega je započeto sa nabavkom materijala i pripremama za izradu instalacije.

37

Instalacija “Panorama Vekova” Radna atmosfera

Sam naziv instalacije “Panorama vekova” predstavlja periode vezane za tvrđavu “Golubački grad”, predmete koji su pronađeni prilikom areheoloških istraživnja tla. Ideja je da se vekovi povežu apstraktno, sa simbolima određenog perioda, a Dunav, koji je spajao i razdvajao te periode, bude veza ili ti granica između perioda. Periodi na instalaciji simbolizuju periode (nagore) praistorije, gvozdeno i bronzano doba, zatim, rimsko doba, srednji vek i poslednji period predstavlja period turske vladavine. U okviru praistorije iskoristila sam simbole gvozdenog i bronzanog doba, počevši od boje, sekire i vaze koje su karakteristični predmeti za ove periode i lik praistoriskog čoveka/figure koji je predstavnik praistorije. Gvozdeno i bronzano doba odvaja predstava Dunava.

8

Instalacija “Panorama Vekova” Bronzano doba

Sledeći period je doba rimljana i razdvojeno je od praistorije rimskim putem karakterističnim po pločama. Predstavila sam lik Hadrijana i njegov citat o Dunavu, u plavoj boji, koji odvaja period rimskog doba i srednjeg veka u vidu tipografske predstave Dunava.

13

Instalacija “Panorama Vekova” Rimsko Doba

Despot Stefan Lazarević je lik koji je predstavnik srednjeg veka, takođe je uočljiv grb Lazarevića, kao i tvrđava koja je Dunavom podeljena između srednjeg veka i turskog doba, kao simbol borbe za prevlast.

18

Instalacija “Panorama Vekova” Despot Stefan Lazarević i Mahmuh paša Anđelović

Deo tvrđave koji se nalazi u periodu srednjeg veka predstavlja tvrđavu pre Turaka, deo koji se nalazi u periodu turskog doba predstavlja izgled tvrđave nakon dograđivanja i to topovsku kulu i otvore za vatreno oružje. U turskom periodu predstavnik je lik Mahmuh paše Anđelovića koji je istorijski povezan sa tvrđavom.

31

Instalacija “Panorama Vekova” izrada u toku

Instalacija je izrađena u tehnici papir mašea, što podrazumeva upotrebu papira i drvofixa. Pošto je forma pravougaonog oblika, bilo je neophodno da se izradi metalni ram koji bi držao konstrukciju i koji se kasnije utiplao u zid i na taj način postavio u prostoru.
Konstrukcija je pravougaonog oblika, dimenzija 2.8 x 1.8. metara, u sredini je rebrasta armatura postavljena vertikalno i horizontalno, činila je mrežu koja je poslužila za pletenje žice i pravljenje oblika od iste. Konstrukciju je izradio majstor zvani Bata Krata, olakšalo mi je
posao što je konstrukciju izradio profesionalno. U toku perioda od mesec i po dana, 23 dana je trajala izrada. Pauze u radu su nastale zbog čekanja da se drvofix pošalje (pošto je u tom periodu bio mraz, a drvofix se ne sme izlagati temperaturi ispod nule) i dostava bele boje.

34 22

Instalacija “Panorama Vekova” izrada u toku – Mahmuh paša Anđelović 

Žicom sam isplela određene oblike i figure. Uz korišćenje motorcangli sekla sam žicu i plela željene oblike.

Usledio je najduži deo posla, novine sam premazivala drvofixom pomešanim sa vodom, time oblagala ispletene žice i pravila željene oblike. Glave Despota Stefana Lazarevića i Mahmud paše Anđelovića sam izradila odvojeno, nakon izrade ih privezala žicom
za konstrukciju.

27 28

Instalacija “Panorama Vekova” izrada u toku – Mahmuh paša Anđelović 

Nakon željenog oblika je trebalo preći na bojenje. Koristila sam boje za beton na vodenoj bazi i akril u srebrnoj i zlatnoj boji za gvozdeno i bronzano doba, kao i za detalje u vidu krune, nakita.

16

Instalacija “Panorama Vekova” Despot Stefan Lazarević

Kada je bela boja pristigla, nastavila sam sa izradom. Još jedna prepreka me je zadesila, ali me nije sprečila da nastavim izadu.

Zbog veličine konstrukcije, koja je bila položena horizontalno na stolicama, bilo je teško raditi sredinu, te zbog lošeg položaja tela zadobila sam jake bolove u leđima. Uz terapiju injekcijama, nastavila sam sa izradom, kako bih rad završila u što skorijem roku. Po završetku, instalacija je postavljena u sali muzeja u
Vizitorskom centru “Tvrđava Golubački grad”.

12

Instalacija “Panorama Vekova”  – Hadrijan 

Zbog problema sa leđima koji su usledili prilikom izrade i radom posle injekcija pod bolovima, ja se često našalim i kažem da je to “moja muka”, ali je u suštini ovaj rad moj ponos! Ovaj rad predstavlja moj najveći uspeh po pitanju brzine izrade, 23 dana je rekordno vreme za ovako veliku, složenu i zahtevnu instalaciju, na to sam veoma ponosna. Takođe,zadovoljna sam kada pomislim koji broj posetioca je video moj rad, to je zaista neprocenjivo.

25

Instalacija “Panorama Vekova”  – potpis umetnice Slavice Ilić