Stara stolica za ljuljanje

Ulazi u kuću. Umorna je, nervozna, samo želi da se baci na…